PROSTE LICENCJONOWANIE
DZIĘKI KTÓREMU MOŻESZ WIĘCEJ

DLACZEGO WPROWADZAMY NOWY SYSTEM LICENCJONOWANIA?

Stworzyliśmy nowy system licencjonowania, aby dać użytkownikom elastyczną
kontrolę i przejrzystość posiadanych licencji.

Nowa forma licencjonowania
Zastąpiliśmy nazwę użytkownika i hasło prostszym kluczem licencyjnym. Wszystkie rozwiązania biznesowe korzystają teraz z jednego klucza licencyjnego.

 

Grupowanie licencji
Istnieje możliwość grupowania wielu licencji pod jednym kontem z użyciem zdefiniowanego adresu email i własnego hasła, czyniąc zarządzanie licencjami jeszcze wygodniejszym.

Prosta aktualizacja licencji
Nowe licencjonowanie pozwala na bezproblemową pracę z posiadanymi licencjami rozwiązań ESET. Ponadto, zmiany są automatycznie przenoszone, nawet po aktualizacji licencji, przedłużeniu lub jakiejkolwiek innej zmianie.

 

ESET License Administrator - NOWOŚĆ!
Nowy ESET License Administrator zapewnia przejrzysty widok statusów posiadanych licencji i podgląd ich wykorzystania w czasie rzeczywistym.

DLACZEGO OFERUJEMY ESET LICENSE ADMINISTRATOR?

Dla klientów wymagających jeszcze bardziej szczegółowej kontroli, raportowania i przeglądu posiadanych
licencji ESET, oferujemy oparty na chmurze system ESET License Administrator.

Zapewnia kompatybilność z nowymi produktami
Dla obecnych klientów zapewnia wygodny sposób zmiany loginu i hasła na nowy format klucza licencyjnego w celu zapewnienia kompatybilności z najnowszymi produktami.

 

Dystrybucja licencji i łączenie
Pozwala użytkownikowi na upoważnienie osoby trzeciej do dystrybucji licencji i połączenie wielu licencji od wielu użytkowników w ramach jednego konta.

Pliki licencyjne offline
Umożliwia użytkownikom samodzielne generowanie plików licencyjnych dla posiadanych produktów i generowanie "pliku licencyjnego offline”, jeśli rozwiązania ESET używane są w środowisku nieposiadającym połączenia z Internetem.

 

Dezaktywacja oraz zwrot do puli
Zapewnia możliwość dezaktywacji wybranych jednostek, w przypadku kradzieży lub utraty i przywrócenia tych licencji do zakupionej puli licencji.

Status i wykorzystanie licencji w czasie rzeczywistym
ESET License Administrator zapewnia jeszcze bardziej przejrzysty widok statusów posiadanych licencji i ich wykorzystanie w czasie rzeczywistym.

 

Dodatkowe informacje
Przejdź do ESET License Administrator
Jak zalogować się w ESET License Administrator
ESET License Administrator FAQ

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy dotyczącej
portalu ESET License Administrator?
Napisz na adres ela@eset.pl.

 

 

 
LICENCJONOWANIE DLA BIZNESOWYCH WERSJI PRODUKTÓW ESET

Zobacz jak działa licencjonowanie dla naszych najnowszych wersji biznesowych
i nowej konsoli zarządzającej ESET Remote Administrator.

Skorzystaj z ESET Unilicense, by zabezpieczyć różne systemy operacyjne.
 

 

 

Słowniczek

Klucz licencyjny
Unikatowy ciąg znaków wykorzystywany do aktywowania licencji oraz do identyfikacji jej właściciela. Klucz licencyjny ma postać: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. W przypadku licencji do samodzielnej aktywacji pozwala też na przypisanie danych właściciela licencji (nazwa i dane kontaktowe) spełniając funkcję dawnego numeru seryjnego.
Korzystasz obecnie z poprzednich wersji rozwiązań ESET dla biznesu? Sprawdź jak otrzymać Klucz licencyjny do Twoich programów.

 

Identyfikator publiczny
Krótki ciąg znaków używany wyłącznie do identyfikacji licencji poprzez osobę trzecią, na przykład administratora bezpieczeństwa, który odpowiada za dystrybucję rozwiązań ESET. Identyfikator publiczny ma postać: XXX-XXX-XXX.

         

Właściciel licencji
Otrzymuje wiadomość e-mail z następującymi informacjami dotyczącymi licencji: klucz licencyjny, publiczny identyfikator licencji, nazwę użytkownika i hasło. Właściciel licencji może zezwolić na dystrybucję licencji dla administratora bezpieczeństwa (który autoryzuje się na podstawie adresu e-mail i hasła).

 

ESET License Administrator
Webowe rozwiązanie do zarządzania licencjami, albo jako ich właściciel, albo jako administrator bezpieczeństwa. Pozwala monitorować licencje, aktywowane jednostki i śledzić wydarzenia związane z licencjami, np. wygasanie licencji czy ich wykorzystywanie.

         

Hasło ESET License Administrator
To hasło generowane dla każdej licencji, które jest niezbędne do uwierzytelnienia użytkownika podczas logowania się do programu ESET License Administrator. Jeśli użytkownik posiada swój klucz licencyjny, zostanie poproszony o podanie hasła dostępu, aby otrzymać informacje o wybranej licencji i mieć możliwość wykonania zadań za pośrednictwem ESET License Administrator. Dla nowych klientów, ESET License Administrator automatycznie generuje hasła, po aktywacji lub zamówieniu licencji. Wysyła je na adres e-mail w postaci osobnej wiadomości, w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa.

 

Nazwa użytkownika i hasło
Są to dane używane do aktywacji poprzedniej generacji produktów firmy ESET. Korzystanie z ESET License Administrator, pozwala przekonwertować klucz licencyjny do nazwy użytkownika i hasła w celu korzystania ze starszych produktów ESET i odwrotnie - przekształcić nazwę użytkownika i hasło do klucza licencyjnego, aby korzystać z nowej generacji produktów zabezpieczających ESET:

         

Administator bezpieczeństwa
Zarządza licencjami i może być inną osobą niż właściciel licencji. Właściciel licencji może przekazać licencję administratorowi bezpieczeństwa (upoważnić go). Po zaakceptowaniu administrator bezpieczeństwa może zarządzać licencjami i aktywować produkty ESET.

 

Product *. lic file
Generowany automatycznie, podpisany cyfrowo plik używany do aktywacji produktów ESET. Podaje następujące informacje o licencji:

  • Pliki licencji - Jeśli licencja pozwala na pobranie pliku licencji (lic) oraz nazwę użytkownika i hasło, te poświadczenia mogą być używane do aktywacji starszych produkty.
  • Pliki licencji Offline - Jeśli licencja pozwala na pobranie pliku licencji w trybie offline (.lf), oznacza to, że plik może zostać użyty do aktywacji w trybie offline. Liczba licencji w trybie offline zostanie odjęta od całkowitej liczby dostępnych licencji.

 

Do góry

 

Kompatybilność

Sprawdź, które wersje programów ESET są kompatybilne z najnowszą wersją konsoli ESET Remote Administrator.

Sprawdź, którymi danymi aktywować poszczególne wersje programów ESET dla biznesu.

 

  Programy kompatybilne z
ESET Remote Administrator 6:
  Wersja
programu:
  Sposób
aktywacji programu:
 
  ESET Endpoint Security for Windows   6.x / 5.x   6.x - Klucz licencyjny
5.x - Nazwa użytkownika i Hasło
 
  ESET Endpoint Antivirus for Windows   6.x / 5.x   6.x - Klucz licencyjny
5.x - Nazwa użytkownika i Hasło
 
  ESET Endpoint Securiy for macOS   6.x   Klucz licencyjny  
  ESET Endpoint Antivirus for macOS   6.x   Klucz licencyjny  
  ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition for Mac OS X   4.x   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition for Linux Desktop   4.x   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Endpoint Security for Android   2.x   Klucz licencyjny  
  ESET File Security for Microsoft Windows Server   6.x / 4.5.x   6.x - Klucz licencyjny
4.5.x - Nazwa użytkownika i Hasło
 
  ESET File Security for Microsoft Windows Server Core   4.5.x   4.5.x - Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server   4.5.x   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Mail Security for IBM Lotus Domino   4.5.x   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Security for Kerio   4.5.x   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Security for Microsoft SharePoint Server   4.5.x   Nazwa użytkownika i Hasło  
             

 

  Programy kompatybilne z
ESET Remote Administrator 5:
  Wersja
programu:
  Sposób
aktywacji programu:
 
  ESET Endpoint Security for Windows   5.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Endpoint Antivirus for Windows   5.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Mac OS X   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Smart Security Business Edition   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET NOD32 Antivirus Business Edition   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Endpoint Security for Android   1.x   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Mobile Security Business Edition   1.x   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET File Security for Microsoft Windows Server   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET File Security for Microsoft Windows Server Core   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET File Security for Linux/FREEBSD   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Mail Security for Linux/FREEBSD   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Mail Security for IBM Lotus Domino   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Security for Kerio Connect   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Security for Kerio Control   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Gateway Security for Linux/FREEBSD   4.x i starsze   Nazwa użytkownika i Hasło  
  ESET Security for Microsoft SharePoint Server   4.x   Nazwa użytkownika i Hasło  
             

 

Do góry

 

ESET Unilicense

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAĆ Z ESET UNILICENSE?

Unilicense obejmuje najbardziej popularne systemy operacyjne, urządzenia mobilne, serwery plików
i umożliwia dobór odpowiedniej ochrony dla konkretnych urządzeń.
Bez trudu możesz zmienić platformę, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.

Unilicense - systemy operacyjne:
Komputery: Windows, macOS, Linux
Urządzenia mobilne: Android, Symbian, Windows Mobile
Serwery: Windows, Linux, FREEBSD, Kerio

 

Mieszaj i dopasuj według potrzeb

Główną zaletą ESET Unilicense jest elastyczność. ESET Unilicense pozwala mieszać i chronić stacje robocze w zależności od rzeczywistych potrzeb - bez marnowania licencji.

 

Przełącz się na inną platformę w dowolnym czasie

Dzięki ESET Unilicense możesz przełączyć ochronę z jednej platformy na drugą. Możesz to zrobić w każdej chwili w czasie trwania licencji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.

Załóżmy, że komputer posiada system operacyjny Windows i teraz decydujesz się przejść na Linux. Z ważną licencją ESET, możesz pobrać i zainstalować rozwiązanie ESET dla Linux Desktop na tym samym komputerze, przy użyciu tych samych poświadczeń licencji, które otrzymałeś podczas zakupów.

 

Przenoszenie licencji na inny komputer

Ponadto, możesz przenieść ważną licencję ESET do zupełnie nowego komputera, pod warunkiem, że przestaniesz korzystać ze starego sprzętu. Transfer obejmuje również przejście z jednego systemu operacyjnego na inny.

Załóżmy, że decydujesz się na zaprzestanie korzystania z komputera chronionego ESET z systemem operacyjnym Windows i dostajesz nowy komputer Mac. Aby chronić nowy komputer Mac, po prostu przenieś licencję z komputera z systemem Windows i zainstaluj rozwiązanie ESET na komputerze z systemem Mac.

 

Do góry

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na darmowy newsletter ESET!

Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje
o nowościach w rozwiązaniach ESET.


 

OPINIE ADMINISTRATORÓW O NOWYCH ROZWIĄZANIACH ESET

Zdalne zarządzanie komputerami za pomocą niezależnych agentów konsoli webowej i jeszcze wydajniejsze skanowanie.

Mariusz Paluch, Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Polska


Bardzo przyjazny interfejs ESET Remote Administrator.

Saul Granados Rocha, Technical Support, Abasoft Heuristica SA de CV, Meksyk


Doskonała webowa konsola zarządzająca. 

Chris Johnsen, Technical Services, ShareOne Inc, USA


Sprawdź kto jeszcze korzysta z rozwiązań ESET

 

 

Wersja testowa

Chcesz sprawdzić jak nowe rozwiązania ESET ułatwią pracę w Twojej firmie?

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać darmową wersję testową. 

 

Wybierz rozwiązania ESET, które chcesz przetestować:

Ochrona stacji roboczych

Ochrona urządzeń mobilnych

Ochrona serwerów plikowych

Ochrona serwerów pocztowych

Ochrona bramy internetowej

Ochrona dostępu - ESET Secure Authentication

Centralne zarządzanie - ESET Remote Administrator

Inne (wpisz w polu "Uwagi")

Wiadomość:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu e-mail) przez dystrybutora rozwiązań ESET w Polsce, firmę DAGMA sp. z o.o. w Katowicach, ul. Pszczyńska 15 oraz podmioty powiązane i współpracujące w celu przesyłania biuletynu oraz promocji własnych produktów i usług. Potwierdzam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania, uzupełniania bądź żądania usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922).

ZAUFAJ ROZWIĄZANIOM ESET


PROSTE LICENCJONOWANIE

Mieszaj i łącz produkty ESET na różnych platformach (Windows, Mac, Linux) oraz urządzeniach (komputery, smartfony, tablety i serwery).
Dowiedz się więcej


LEKKOŚĆ DZIAŁANIA

Wszystkie rozwiązania ESET są wyjątkowo lekkie, dzięki czemu niemal nie wpływają na działanie chronionej stacji, oszczędzając jej zasoby.


ŁATWE ZARZĄDZANIE

Możesz łatwo wdrożyć, skonfigurować i zarządzać produktami ESET za pomocą zdalnej konsoli administracyjnej.
Dowiedz się więcej

 

BEZPŁATNE INTERNETOWE EKONFERENCJE ESET

Czy wiesz jak w pełni wykorzystać funkcje i możliwości oprogramowania ESET?
Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH internetowych eKonferencjach organizowanych przez firmę DAGMA, dystrybutora rozwiązań ESET w Polsce.
Bez wyjazdu, bez kosztów. Wszystko na Twoim komputerze!

Najbliższe eKonferencje
Kliknij i sprawdź termin

Rozwiązania ESET dla Biznesu
DESlock+ pełne szyfrowanie danych
ESET Secure Authentication
Niezawodny backup StorageCraft ShadowProtect

Do góry

 

 

 

 

Darmowe wsparcie techniczne
w języku polskim

Możesz więcej dzięki pomocy naszych specjalistów.

Pomoc techniczna świadczona jest w języku polskim za pośrednictwem telefonu lub poczty mailowej.

 

 

Konsola centralnego zarządzania
ESET Remote Administrator

Zarządzaj bezpieczeństwem sieci dzięki nowej webowej konsoli ESET Remote Administrator.

ESET Remote Administrator jest standardowym wyposażeniem wszystkich produktów ESET dla biznesu.

 

 

Licencjonowanie dostosowane
do potrzeb klientów biznesowych

Łatwiejsze zarządzanie licencjami dzięki nowemu portalowi ESET License Administrator.

Jak działa licencjonowanie ESET?

Sprawdź pakiety licencji dla biznesu

 

Wybierz produkt Zobacz
Newsletter Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach podaj swój adres e-mail