RANSOMWARE IMPACT ANALYZER

Wskazuje pliki najbardziej podatne na zaszyfrowanie przez ransomware

Pobierz bezpłatnie narzędzie

ESET

CO TO JEST RANSOMWARE IMPACT ANALYZER?

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji związanych z infekcją przez oprogramowanie ransomware i w żaden sposób nie zabezpiecza swojej infrastruktury. Firma ESET przygotowała narzędzie Ransomware Impact Analyzer, które wskazuje administratorowi pliki (na stacjach roboczych i w sieci firmowej) najbardziej podatne na zaszyfrowanie przez ransomware.

Narzędzie to symuluje proces szyfrowania danych użytkownika za pomocą ransomware jednak bez szkodliwego rezultatu jaki pojawia się w przypadku infekcji tego typu zagrożeniami, czyli utraty dostępu do danych.

Ransomware Impact Analyzer pozwala zdiagnozować:

 • Jak bardzo organizacja jest narażona na ataki ransomware?
 • Które dane są najbardziej narażone na infekcję?
 • Czy przedsiębiorstwo jest przygotowane na ewentualną infekcję związaną z ransomware?
 • Dla jakich danych należy koniecznie utworzyć kopie zapasowe?
 • Czy dane osobowe są zabezpieczone na wypadek ataku ransomware?
ESET

JAK DZIAŁA RANSOMWARE IMPACT ANALYZER?

Ransomware Impact Analyzer sprawdza dostęp do plików na dysku danego komputera i w sieci firmowej oraz uprawnienia użytkownika konkretnej stacji, a następnie wskazuje, które dane są zagrożone działaniem ransomware.

Narzędzie tworzy fikcyjną zaszyfrowaną sieć – symulując w bezpieczny dla administratora sposób, działanie zagrożeń szyfrujących ransomware. W ten sposób, uzyskuje listę wszystkich plików, które w razie infekcji ransomware mogą zostać zaszyfrowane. Następnie narzędzie tworzy puste pliki z rozszerzeniami .ria i nazwami podatnych na infekcję zbiorów. Dzięki temu administrator zyskuje wiedzę jakie dane są szczególnie narażone na infekcję i dla których warto przygotować kopię zapasową.

Narzędzie może działać w dwóch trybach: standardowym i agresywnym.

 • Tryb standardowy – skanuje dyski stacji roboczej oraz dyski sieciowe, do których dostęp ma konkretny użytkownik.
 • Tryb agresywny – uruchamia skanowanie na wszystkich komputerach z systemem Windows w sieci firmowej.

Sposób działania ilustruje poniższa grafika:

ESET

ESET

WYKORZYSTAJ ZDOBYTĄ WIEDZĘ

Po skorzystaniu z narzędzia Ransomware Impact Analyzer otrzymasz informacje, które warto wykorzystać by zapewnić maksymalną ochronę sieci firmowej przed zagrożeniami szyfrującymi.

1. Określ kryteria dostępu pracowników do plików i folderów

 • ustal, które pliki mogą pozostać ogólnodostępne;
 • czy regulacje dotyczące uprawnień pracowników nie powinny być bardziej restrykcyjne?

2. Ustal, które pliki muszą mieć tworzone kopie zapasowe.

3. Przeprowadź analizę konsekwencji ewentualnej infekcji, biorąc pod uwagę m.in.:

 • jak duży wpływ na pracę organizacji może mieć ew. zaszyfrowanie plików (utrata dostępu do danych)?
 • jaki może być prognozowany czas przestoju przedsiębiorstwa, gdyby doszło do infekcji ransomware?
 • po jakim okresie możliwe będzie wznowienie działania firmy?

4. Wnioski po skorzystaniu z Ransomware Impact Analyzer potraktuj jako punkt wyjścia do kompleksowej strategii ochrony swojej sieci firmowej.

ZDOBĄDŹ BEZPŁATNIE
RANSOMWARE IMPACT ANALYZER

Wypełnij poniższy formularz aktualnymi danymi.
Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia skontaktujemy sie z Tobą.

 

Wiadomość:
Wybierz produkt Zobacz
Newsletter Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach podaj swój adres e-mail