Nowe unijne wymogi bezpieczeństwa
- spełnij je szyfrowaniem od ESET

Deslock Plus - szyfrowanie

Pobierz bezpłatny poradnik

Zapisz się na eKonferencje

Pobierz DESlock+

Powrót do głównej strony GDPR

Wymogi GDPR (RODO)
- krok po kroku

Niektóre wymogi GDPR stanowią rozwinięcie elementów obecnie działającej dyrektywy DPR (Data Protection Directive).

Rozporządzenie GDPR przenosi odpowiedzialność za jej wdrożenie na administratorów danych. GDPR dodaje też nowe aspekty do istniejących wytycznych ochrony danych.

 

Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość - dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

Ograniczenie celu - przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym nie będzie uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami.

Przechowywanie - dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Rozliczalność - administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i musi być w stanie wykazać, że są one przestrzegane.


Środki organizacyjne


Środki techniczne


Klasyfikacja danych

Informacje podane na tej stronie nie stanowią opinii prawnej, a użytkownicy nie powinni polegać na nich przy podejmowaniu decyzji finansowych i biznesowych. ESET nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z takich działań. Zawsze należy zasięgnąć niezależnej porady prawnej.
Wybierz produkt Zobacz
Newsletter Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach podaj swój adres e-mail