Polityka prywatności

Polityka prywatności witryny www.eset.pl

Na stronie internetowej www.eset.pl udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma ESET spol s r.o. (dalej „ESET”) oraz DAGMA sp. z o.o. (dalej „Dagma”) nie ponoszą odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Dane o charakterze nie osobowym

Firma ESET oraz Dagma są zobowiązane do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy www.eset.pl wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Więcej informacji na temat mechanizmu „cookies” znajduje się w odrębnej polityce prywatności i wykorzystania plików „cookies” w serwisach internetowych Dagma sp. z o.o.

Dane osobowe

ESET oraz Dagma zbierają dane osobowe na potrzeby rejestracji zakupionych programów oraz świadczenia pomocy technicznej. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Ochrona danych osobowych

ESET oraz Dagma stosują odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Poprawność gromadzonych danych

ESET oraz Dagma informują osoby, których dane dotyczą o prawie do wglądu do danych, w tym do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Dagma sp. z o.o.

DAGMA sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach *.dagma.pl, *.dagma.com.pl, *.dagma.eu, *.dagma.net.pl, *.*.dagma.com.pl, *.wirusy.com.pl, *.wirusy.pl, *.dagma-foto.eu, *.dagma-foto.pl, *.dagma-photo.com, *.dagma-photo.eu, *.dagmaart.com, *.dagmaart.com.pl, *.dagmaart.eu, *.dagmaart.pl, *.dagmafoto.com, *.dagmafoto.com.pl, *dagmafoto.eu, *.dagmafoto.pl, *.dagmaphoto.com, *.dagmaphoto.com.pl, *.dagmaphoto.eu, *.dagmaphoto.pl, *.dagmaplytki.pl, *.format2.pl, *.formatkwadrat.pl, *.wielkie-formaty.pl, *.plytki.pl, *.plytkimangum.pl, *.handlowa.pl, *.sell.pl, *.eset.pl, *.nod32.com.pl, *.nod32.pl, *.smart-security.com.pl, *.smart-security.pl, *.smartsecurity.com.pl, *.smartsecurity.pl, *.securedoc.com.pl,*.securedoc.pl, *.winmagic.com.pl, *.winmagic.pl, *.barracuda.com.pl, *.demo.barracuda.com.pl, *.netasq-stormshield.com.pl, *.netasq-stormshield.pl, *.netasqstormshield.com.pl, *.netasqstormshield.pl, *.stormshield.com.pl, *.acsdagma.com.pl, *.acsdagma.pl, *.deslockplus.com.pl, *.deslockplus.pl, *.twojedzieckowsieci.com.pl, *.twojedzieckowsieci.com.pl, *.anzena.com.pl, *.anzena.eu, *.anzena.pl, *.stc-polska.pl, *.*.stc-polska.pl, *.stc-polska.com, *.stc-polska.com.plGromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron należących do DAGMA sp. z o.o.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy firmy DAGMA sp. z o.o.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy DAGMA sp. o.o. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych DAGMA sp. z o.o.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do DAGMA sp. z o.o. nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie ‘porcje’ informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z witryn DAGMA sp. z o.o., w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:
· Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955
· Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
· Safari - http://support.apple.com/kb/PH5042
· Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
· Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Urządzenia przenośne:
· Android - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
· Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
· Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
· Blackberry - http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do DAGMA sp. z o.o. zawierają odnośniki do innych stron WWW. DAGMA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do DAGMA sp. z o.o.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Wybierz produkt Zobacz
Newsletter Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach podaj swój adres e-mail